L I U


Andy Liu after his performance. 

Výstava Tomáše Rullera - Galerie hlavního města Prahy: Městská knihovna, 2. patro