soul in ethanol

čistota
 nedotknutelnost
  pohnutky
   chtít -- chtíč. víc. 
chci to co mám. ale víc.

https://soundcloud.com/veiloflight/soul-in-ethanol