v mezičase

Měla jsem volno
Nikdo mě nenutil kreslit plány a kopce, nemusela jsem používat zelenou
konečně 

Tak jsem kreslila a použila barvy plný optimismu